Nyheder

02-09-2019

Forældre- og elevrepræsentanter til Kulturskolebestyrelsen søges

Har du lyst til at præge Kulturskolens indhold og målsætninger?


Vil du, sammen med ledelsen være med til at sikre samarbejdet med folkeskolen og andre samarbejdspartnere?


Vil du styrke de musikalske og kulturelle muligheder for børn, unge og voksne i kommunen?


Så har du muligheden nu – Der skal vælges forældre- og elevrepræsentanter til bestyrelsen i Jammerbugt Kulturskole. Har du et barn, der modtager undervisning i Kulturskolen kan du vælges som forældrerepræsentant. Er du elev og modtager undervisning kan du vælges som elevrepræsentant (også selv om du er voksen J).


Kulturskolebestyrelsen afholder 4-5 møder om året og består af


  • 4 forældrerepræsentanter
  • 2 elevrepræsentanter
  • 2 politikere fra kommunalbestyrelsen
  • 1 folkeskoleleder
  • 2 medarbejderrepræsentanter


Forældrerepræsentanter vælges for 2 år og elevrepræsentanter for 1 år. Du kan stille op ved at sende en mail til kulturskoleleder Henrik Hammer på ikh@jammerbugt.dk senest d. 22. september 2019.


Skriv ganske kort hvem du er og hvorfor du gerne vil stille op til bestyrelsen.


Hvis der kommer flere kandidater end der er pladser, afholder vi et ordinært valg.Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne


Henrik Hammer

Kulturskoleleder

Der er ingen nyheder i listen i øjeblikket