Priser 2016-17

    Pris pr. rate Pris pr. år Pris pr. år
  under 25 år under 25 år over 25 år
INSTRUMENTALUNDERVISNING        
Solo 20 min    kr.      808,00  kr.   2.424,00  kr. 3.264,00
Solo 25 min    kr.   1.010,00  kr.   3.030,00  kr. 4.080,00
         
Forældre og barn 30 min.    kr.   1.212,00  kr.   3.636,00  
         
Kombihold (solo+sammenspil)        
20 min solo og 45 min sammenspil    kr.      931,00  kr.   2.793,00  kr. 4.440,00
         
INSTRUMENTAL HOLDUNDERVISNING        
2 - 4 elever pr. hold     kr.      606,00  kr.   1.818,00  kr. 2.448,00
Pædagog guitar (for 12 x uv.)        kr.    645,00
Musikkarrusel, 2-4 kl, 4-6 elever    kr.      480,00  kr.   1.440,00  
Junior-band, 2-4 kl, 4-6 elever    kr.      480,00  kr.   1.440,00  
BØRNEHOLD        
Musik og mindfulness (10 ugers forløb)    kr.      450,00    
Musikalsk legestue 1-2 år (12 uger)    kr.      480,00  kr.      480,00  
Musikalsk legestue 3-5 år (12 uger)    kr.      480,00  kr.      480,00  
Musikalsk grundskole 0.-2.kl:    kr.      404,00  kr.   1.212,00  
         
Musik for børn med specielle behov, 20 min solo    kr.      808,00  kr.   2.424,00  
         
SAMMENSPIL, KOR- OG ORKESTERTILBUD        
Instrumentalelever får 50 % rabat    kr.      246,00  kr.      738,00  kr. 1.220,00
Voksenkor         kr.    955,00
Brovst pigegarde   Se priser her    
Nordjyllands Orkesterskole   kontakt os for  priser  
         
TALENTLINJE        
Talentlinje uden bifag    kr.   1.360,00  kr.   4.080,00  
Talentlinje med bifag    kr.   2.035,00  kr.   6.105,00  
         
BILLEDSKOLE fra 0. kl. (25 gange)    kr.      360,00  kr.   1.080,00  
DESIGN (20 gange)    kr.      288,00  kr.      864,00  
         
DANS   kr.       620,00    
         
Instrumentleje    kr.      245,00  kr.      735,00